Eğitimler


Kartel Franco-Turc & ALI Côte d'Azur

Aktarımın koşulları: İmkânsızı işaretleyen harflere anlatının yapılanışı içinden her seferinde yeniden atılım vermek hem içinde…

Devamı

Lacan'ın Yapıtını Okuma Seminerleri

Kanımca analistin söylemini kapitalist söylemden ayıran en temel unsur, sözcüklerimizle olan ilişkimizin kaçınılmaz olarak dilin sembolik…

Devamı

Kartel Franco-Turc & ALI Côte d'Azur

İki sene boyunca kartel olarak yürüttüğümüz çalışmaların bir devamı niteliğinde olan bu çalışma grubunu ALI…

Devamı

J.Lacan'ın Yapıtını Okuma Seminerleri, 2022-23

Lacan, 1956-1957 yıllarında verdiği bu seminerinde artık nesne sorusunu ele almanın vaktinin geldiğini söyleyerek çalışmayı…

Devamı

"Haz İlkesinin Ötesinde" Metnini Günümüzde Okumak

Freud, Haz İlkesinin Ötesinde metninde “Tüm yaşamın amacı ölümdür” hipotezine yaslanarak, psikanalitik çalışmaya haz ilkesinin…

Devamı

Kültürdeki huzursuzluk

Kültürdeki Huzursuzluk ve Kültüre Türkiye Penceresinden Öznel Bakışlar   Kültür, konuşan varlığın zamana ve tarihe…

Devamı

Franco-Turc Kartel Çalışması (A.L.I)

Charles Melman'ın 1999-2000 ve 2000-2001 yıllarındaki "les paranoias" (paranoyalar) seminerlerini okuyacağımız A.L.I'ye bağlı bu kartel…

Devamı

Seminer Okuma Grubu, J. Lacan

Psikanalizin “İl n’y pas de rapport sexuel” yani denklik-orantı-tamamlanma anlamında “cinsel ilişki yoktur” ve “La…

Devamı

Bilinçdışının oluşumları ve klinik görüşme

2018 yılında çalışmaya başladığımız "Bilinçdışının oluşumları" Seminerini (J. Lacan, Les Formations de L'Inconscient, 1957-58) 2019-2010…

Devamı

Jacques Lacan'ın Yapıtını Okuma Seminerleri

2018 Nisan ayında Lacan'ın kuramına giriş toplantılarıyla başladığımız çalışmamıza, Jacques Lacan'ın Freud'un temel metinlerini yalın…

Devamı