Eğitimler


Kültürlerarası Çalışmalar II: Postmodernite ve Öznellik

Sunuş: Gösterenin etkisi olarak öznenin Lacancı kavramsallaştırması, öznellik kuramının temelini oluşturur.  “Gösteren özneyi bir başka…

Devamı

Kültürlerarası Çalışmalar I: Öteki'nin Sözü

1991 yılında Strasbourg Psikanaliz Ekolü'ne bağlı olarak kurulan Sınır Tanımayan Sözler Derneği (Parole Sans Frontière)…

Devamı