Eğitimler


Aktarımın Koşulları II

Kartel Franco-Turc ve ALI Côte d'Azur ortaklığında 2023-2024 yılı boyunca yürüttüğümüz "Aktarımın koşulları" çalışmamızı bu…

Devamı

Lacan'ın Yapıtını Okuma Seminerleri

Lacan'ın kuramının temel kavramlarının eklemlenişi üzerine yürüttüğümüz çalışma perspektifimizi Lacan'ın 1957-1958 yıllarındaki V. Seminerinin okumasıyla…

Devamı

Varlık'tan Varlığ'ım/Efendi gösterenine

Tüm bir sene boyunca J. Lacan'ın "L'Envers de la psychanalyse" Semineri (1969-1970) üzerine yaptığımız çalışmamızı…

Devamı

Öznelliğin eşiğinde okul

Öznenin her seferinde bir bilinmezi göğüslediği eşikler aynı zamanda onu söyleminde temsil eden gösterene özdeşim…

Devamı

Psikanaliz ve Edebiyat: "Lituraterre"

Lacan'ın 1970'lerden itibaren kuramındaki önemli kırılmaları içeren bu metin, üzerine çalışması bir hayli keyifli, anlaşılması…

Devamı

Kartel Franco-Turc & ALI Côte d'Azur

Aktarımın koşulları: İmkânsızı işaretleyen harflere anlatının yapılanışı içinden her seferinde yeniden atılım vermek hem içinde…

Devamı

Lacan'ın Yapıtını Okuma Seminerleri

Kanımca analistin söylemini kapitalist söylemden ayıran en temel unsur, sözcüklerimizle olan ilişkimizin kaçınılmaz olarak dilin sembolik…

Devamı

Kartel Franco-Turc & ALI Côte d'Azur

İki sene boyunca kartel olarak yürüttüğümüz çalışmaların bir devamı niteliğinde olan bu çalışma grubunu ALI…

Devamı

J.Lacan'ın Yapıtını Okuma Seminerleri, 2022-23

Lacan, 1956-1957 yıllarında verdiği bu seminerinde artık nesne sorusunu ele almanın vaktinin geldiğini söyleyerek çalışmayı…

Devamı

"Haz İlkesinin Ötesinde" Metnini Günümüzde Okumak

Freud, Haz İlkesinin Ötesinde metninde “Tüm yaşamın amacı ölümdür” hipotezine yaslanarak, psikanalitik çalışmaya haz ilkesinin…

Devamı

Kültürdeki huzursuzluk

Kültürdeki Huzursuzluk ve Kültüre Türkiye Penceresinden Öznel Bakışlar   Kültür, konuşan varlığın zamana ve tarihe…

Devamı

Franco-Turc Kartel Çalışması (A.L.I)

Charles Melman'ın 1999-2000 ve 2000-2001 yıllarındaki "les paranoias" (paranoyalar) seminerlerini okuyacağımız A.L.I'ye bağlı bu kartel…

Devamı

Seminer Okuma Grubu, J. Lacan

Psikanalizin “İl n’y pas de rapport sexuel” yani denklik-orantı-tamamlanma anlamında “cinsel ilişki yoktur” ve “La…

Devamı

Söylemler, öznellikler ve toplumsal bağ

Jacques Lacan'ın söylemler kuramı üzerinden ilerlediğimiz bu çalışma toplantıları, L'envers de la psychanalyse Seminerini (1969-70)…

Devamı

Bilinçdışının oluşumları ve klinik görüşme

2018 yılında çalışmaya başladığımız "Bilinçdışının oluşumları" Seminerini (J. Lacan, Les Formations de L'Inconscient, 1957-58) 2019-2010…

Devamı

Jacques Lacan'ın Yapıtını Okuma Seminerleri

2018 Nisan ayında Lacan'ın kuramına giriş toplantılarıyla başladığımız çalışmamıza, Jacques Lacan'ın Freud'un temel metinlerini yalın…

Devamı

Lacan'ın Kuramında Özne ve Etik

Fikir Kültür Sanat Derneği, Ankara, 29 Mayıs 2016. 

Devamı

Kültürlerarası Çalışmalar II: Postmodernite ve Öznellik

Sunuş: Gösterenin etkisi olarak öznenin Lacancı kavramsallaştırması, öznellik kuramının temelini oluşturur.  “Gösteren özneyi bir başka…

Devamı

Kültürlerarası Çalışmalar I: Öteki'nin Sözü

1991 yılında Strasbourg Psikanaliz Ekolü'ne bağlı olarak kurulan Sınır Tanımayan Sözler Derneği (Parole Sans Frontière)…

Devamı