Ergenlikte yalnızlık ve sonsuzluk fikri

Ergenlik Oluşumları 07 Şubat 2018

Çocukluktaki sonsuzluk kurgusundan sonsuzluk fikrine geçişin sancılı bir zamanı olan ergenlik, ergenin bu yeni yapılanmasında devreye sokması gereken mantıki bir işlemi belirtir. Ve bunu ancak çocukluğunda sabitlenen psişik unsurların yerinden edildiği bir yalnızlıkta, kronolojik ilerleyen bir zamanı yeniden büklümleyerek yapabilir.