Yazılar


Psikanaliz ve Edebiyat: "Lituraterre"

(...) Bir zamanlar meydan okumak isterdim. Kaç meydanını okudum da bu hayatın  Yalnızca iki harf…

Devamı

Tezer Özlü, Yazının Kadınsı Tarafı

2024 için kendi tarzımda güzel bir başlangıç ve armağan olsun istedim, sevdiğim bir yazı ve…

Devamı

Özdeşim... Kuramsal ve klinik açılımlar

“(…) insan varlığı, söylenildiği gibi, arzularını gerçeklikler olarak sanmaya yatkındır; onu takip etmemiz gereken nokta…

Devamı

Çocukluktaki temel ruhsal karmaşalar

İnsan yavrusunun insanileşme ve özneleşme aşamalarında geçmek durumunda olduğu birtakım karmaşalar, dünyasını çevreleyen ilk muhataplarından…

Devamı

Sapkınlıklara giriş

Birçok alandan -psikanalitik, adli, sanatsal, kültürel-toplumsal vb.- ele alabileceğimiz sapkınlıklar konusunu, Freud'un ve Lacan'ın kuramından…

Devamı

Başlangıçta Zevk Vardı...

Türkçe'ye genelde çevrilmeyen Lacan'ın Jouissance kavramı üzerine olan bu yazı tam da psikanalizin bizi davet…

Devamı

Sürgün ve Annelik

Strasbourg'da "La Papothèque" adlı bir kurumda hem göçmen hem de sürgünde olan kadınlarla, annelerle, çocuklarıyla,…

Devamı

İzmir'de psikanaliz mümkün mü?

İzmir'de psikanalizin imkanlılığı üzerine... kendi yol alışımdan ve bu şehrin kendisine has birtakım özelliklerinden itibaren...

Devamı

Rüyanın Topolojisi

İnsan bazen zayıf hissetmeye ihtiyaç duyan bir varlıktır. Gücünü bırakmaya, tüm gün üzerinde taşıdıklarından arınmaya…

Devamı

Terapi Sürecinde Empati

Empati her ne kadar psikanalitik kuramda mesafeli yaklaşılan kavramlardan biri olsa da, farklı düşünce gelenekleri…

Devamı

Çevirmenin Öznelliği

Çeviri uğraşı, elbette bu işi yaptığımız mecranın niteliğine, konusuna hatta geliştirdiğimiz tarzlara bağlı olarak değişse…

Devamı

Nesnenin oluşumuna dair...

Geceleri uyku arasında yastığın motiflerinden canlanan uçan böcekler de ne? Ya da perdenin ardından gizlice…

Devamı

Hastanede Klinik Psikolog Olmak

Hastanede klinik psikolog olarak çalışırken kendi yerimizin çalışma koşullarımız ne olursa olsun hiçbir zaman tam…

Devamı

Aktarı-Yorum Öyleyse Var-ım

Aktarımın dile girişten itibaren kurulduğunu söylemek, kaybın sözcükler sayesinde dilin içinde temsil edilerek yer değiştirebilmesi…

Devamı

Güzellik: bir iktidar meselesi

Güzellik kavramının ana tanrıça figürlerinden, rönesans ve modernizden bu yana aldığı farklı anlamlar üzerine kısa…

Devamı