Söylemler, öznellikler ve toplumsal bağ

Seminerler 10 Kasım 2019

Jacques Lacan'ın söylemler kuramı üzerinden ilerlediğimiz bu çalışma toplantıları, L'envers de la psychanalyse Seminerini (1969-70) temel alarak yaygın güncel söylemlerin hem toplumsal hem de öznel etkilerini tartışmaya açıyor. Bu buluşmalar aynı zamanda edebiyat, psikanaliz, iletişim, ekonomi gibi farklı çalışma alanlarından katılımcıların katkılarıyla ve günceli okuma biçimleriyle disiplinlerarası bir paylaşım alanı oluşturmayı da hedeflliyor. Lacan'ın insan olmanın koşulunu tanımladığı "konuşan-varlık" ifadesinden ve dilin öznesi olmanın dayattığı kayıp, eksiklik ve farklılık deneyimlerinden yola çıktığımız ilk toplantımıza, yine bir başka temel öncül olan semptomun Freud'dan farklı olarak Lacan tarafından kavramsallaştırılma şeklini aydınlatarak devam ediyoruz. Freud'un "Signorelli" örneğinden itibaren giriş yapacağımız "bilinçdışı bir dil gibi yapılanmıştır" tanımı, bize bir kez daha hem insan yaşamını dilin ve sözcüklerin alanı dışında anlayıp, tanımlayabilmemizin olanaklı olmadığını hatırlatacak hem de temsile dair bu temel yaşamsal koşulu günümüzde girdiği çıkmazları ve yarattığı etkileri tartışabilme fırsatı sunacak.
2019-2020 çalışma yılı boyunca yürütülen bu seminerler, Özge Soysal tarafından her üç haftada bir Cuma günleri saat 14.00-16.00 arası İzmir Yakın Kitapevinde düzenlenmektedir.