Uygarlıktan geriye ne kaldı?

Toplumsal bağ, öznellik, psikopatoloji 12 Eylül 2017

Freud'un uygarlık ve kültür üzerine çalışmalarından itibaren günümüz uygarlığının kültürle olan ilişkisi hakkında neler söylebiliriz? Toplumsal bağın aldığı yeni biçimler bizleri hem gündelik yaşamın artık sıradanlaşmış olgularında hem de klinik pratikte nasıl bir eleştiriye zorluyor?