Sapkınlıklara giriş

Psikanalitik Yazılar 08 Aralık 2018

Birçok alandan -psikanalitik, adli, sanatsal, kültürel-toplumsal vb.- ele alabileceğimiz sapkınlıklar konusunu, Freud'un ve Lacan'ın kuramından itibaren yapısal özellikleri, klinik ve gündelik dışa vurumları, özneyi sürüklediği çıkmazlar açısından tartışıyoruz.