Öznelliğin yeni ifade biçimleri

Toplumsal bağ, öznellik, psikopatoloji 12 Eylül 2017

Semptomun yasaya, bir diğer deyişle öznel bölünmüşlüğe gönderimde bulunmadığı durumlarda öznel şikayet nasıl ifade edilebilir? Dahası bu şikayetin dayandığı temel unsur "imkansız" olduğunda hem tekil hem de toplumsal düzlemde ortaya çıktığını gözlemlediğimiz  "tahakküm" biçimleri nelerdir?