İpler sizin elinizde!

Toplumsal bağ, öznellik, psikopatoloji 12 Eylül 2017

"İpler sizin elinizde" sloganvari seslenişi, gençlere meslek seçimini anlatan bir gazete yazısının başlığıydı. Arzularının gerçekleşmesi için bireyin istemesinin yeterli olduğunu salık veren bu söylem, geleceğin özgürce kurulabileceği bir öznellikten ziyade özgürce denetlenebileceği yanılsamalı söylemidir. Hal böyle olmadığında, hangi yaştan olursa olsun bireyleri yoğun bir ıstırapta tek başına bırakması da cabasıdır...