Psikanalizin 7 Temel Kavramı, J.-D. Nasio

Çeviri Kitaplar


Murat Erşen'le birlikte ilk kez 2006 yılında Fransızcadan çevirdiğimiz bu kitap, Fransa'da ve Latin Amerika ülkelerinde Nasio'nun psikanalize yaptığı katkılar açısından başlıca eserlerinden biri olarak sayılıyor. Psikanalizle yeni tanışan okuyucuya kuramın bel kemiğini oluşturan kavramları yalın bir dille aktarıyor ve yol alabilmesi için de okuyucuya bir güzergah sunuyor. Bununla birlikte yer yer kuramın derinliklerine inmekten kaçınmayan ve okuyucuyu da dallanıp budaklanan yollardan sakındırmayan bir anlatıma sahip bu kitap için sadece psikanalize giriş kitabı olduğunu söylemek eksik ve yetersiz kalır.
​Psikanalitik bir kavramın nasıl tanımlandığı sorusuyla başlayan ve neden bu kavramları temel olarak kabul ettiğiyle ilgili bir açıklama da getiren yazar, kastrasyon, fallus, narsisizm, yüceltme, özdeşim, üstben ve hesaptan düşme kavramlarını ele alıyor. Okuyucu aynı zamanda yazarla kitabının ilk Türkçe baskısı olan bu kitap için yaptığımız bir söyleşiyi de "Türkçe Baskıya Önsöz Yerine" kısmında bulabilir.   
​Kitabın gözden geçirilmiş yeni baskısı 2018 yılında İmge Yayınevi'nden yeniden yayınlandı.