Lacan Sonrası Psikanalitik Film Kuramı

Edebiyat, Sinema ve Psikanaliz 30 Mayıs 2018

Başta Metz'in sinema kuramı olmak üzere J.L. Baudry, J. Copjec, T. McGowan ve S. Zizek gibi birçok önemli kuramcının tezlerinden yola çıkan Zeynep Özen Barkot, Lacan sonrası psikanalitik sinema kuramını izleyici öznenin özgün deneyiminden itbaren ele alıyor. Yaratıcı boşluk, eksiklik ve arzu gibi kavramları Lacan'ın özne kuramıyla birlikte yeni bir perspektifle buluşturan yazı, hem izleyiciyi özne konuma yükseltmenin hem de izleyicinin öznel arzusuyla karşılaşabilmesinin sinema perdesinden ve film anlatısından itibaren nasıl mümkün olabileceğini de tartışıyor.