İkinci dalga, Psikanaliz ve Etik

Salgın ve güncel söylem 26 Nisan 2020

Etik, sadece psikanalitik kuramdan doğan bir ilkeler bütünü değildir, psikanalitik deneyimin kendisidir. 
Peki, değişen ne? 
Küçük bir kondüktör uyarısı: çıkış, girişin olduğu kapıdan!