Ergenlikte melankolikleşme: Yapıcı bir duraksama?

Ergenlik Oluşumları 16 Eylül 2017

Ergenlik, ergeni tam da bir hazır olmayışta yakalar ve zamansallıkta bir kırılma yaratır. Bu kırılma, gelişim evrelerindeki kronolojik, nesnel bir zamandan çok öznelliğin oluşumunu ilgilendiren ve çocukluk karmaşalarının yeniden ele alınıp işlendiği mantıksal bir zamana gönderimde bulunur.
Ergenlikte melankolikleşme, benliğin üstbenlik tarafından yıkıma uğratıldığı patolojik bir melankoliden farklı olarak, öznelliği oluşturan Gerçek, Simgesel ve İmgesel boyutların birbirlerine yeniden düğümlendiği psişik bir çalışmayı temsil eder.