"Postmodernite ve Öznellik" kolokyumunun ardından

Lacan ve Türkiye Çalışmaları 24 Kasım 2017