Salgın: Güncelin düşündürdükleri..

11 Nisan 2020

"Ardına bakmak: covid ya da kov-it" yazısıyla başlayan bu dosya içeriği, aslında şimdiye değin uzun zamandır dersler, seminerler, okuma grupları gibi çeşitli vesilelerle üzerinde düşündüğümüz toplumsal bağ, söylem türleri, özneleşme, güncel psikopatolojiler gibi konuları günümüzün salgın gerçeği üzerinden yeniden ele alıyor. Yazıların birbiriyle de konuştuğu ve her birinin birbirini de açmasını umduğumuz bu dosya, yeni dünya düzeninin özelliklerini, bir diğer deyişle modern çağların eylemde özgür öznesini, Charles Melman'ın adlandırmasıyla aktarımdan ve bastırmadan muaf olan "yeni ruhsal ekonominin" (2002) beraberinde getirdiği sonuçları Türkiye'den tartışmayı hedefliyor.